Oosterhout, 22 juli 2021 – Verzekeraar BNP Paribas Cardif heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om zowel de impact van de COVID-19 pandemie te meten als de persoonlijke behoefte om zich te beschermen tegen de gevolgen ervan. Het online onderzoek werd door opinieonderzoeksbureau Ipsos uitgevoerd onder 21.000 personen in 21 landen op drie continenten (Europa, Zuid-Amerika en Azië). Het onderzoek bevat enkele vragen uit een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd door Ipsos in 2019.

De belangrijkste wereldwijde resultaten van het internationale onderzoek:

  • Groeiende bezorgdheid over gezondheid en verlies van inkomen
  • Sterk gevoelde financiële impact op de levensstandaard door Covid-19 pandemie
  • Grotere behoefte aan bescherming, vooral voor ziekte, inkomen en werkloosheid

Nederlanders maken zich zorgen over gezondheid en verlies van inkomen door COVID-19 crisis
De pandemie heeft het bewustzijn van risico's in het algemeen aan het licht gebracht en vergroot. Wereldwijd maakt men zich steeds meer zorgen over calamiteiten zoals natuurrampen en veiligheid. En wereldwijd neemt de bezorgdheid toe voor onverwachte wendingen in het leven.

Uit het onderzoek van BNP Paribas Cardif blijkt dat de twee belangrijkste zorgen wereldwijd gezondheid en inkomen zijn. Ondanks dat Nederlanders optimistischer zijn dan de rest van de wereld, zien we hier hetzelfde beeld terug; bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over ernstige en/of chronische ziekte, overlijden en verlies van inkomen (47% van de Nederlanders maakt zich zorgen over elk van de onderwerpen). Vergeleken met het onderzoek in 2019 maken Nederlanders zich meer zorgen over verschillende ziekte gerelateerde risico’s (stijgingen tot 8%). Daarnaast ziet ruim een derde van de Nederlanders werkloosheid en ernstige ziekte als de grootste risico’s voor het niet kunnen betalen van de hypotheek.

Grote financiële gevolgen
De pandemie heeft niet alleen nieuwe bedreigingen aan het licht gebracht, het heeft ook een concrete impact gehad op het dagelijks leven en het financiële vermogen om plannen te maken. Wereldwijd zegt drie kwart van de respondenten dat zij door de pandemie ten minste één negatief financieel gevolg hebben ondervonden. Ook Nederlanders voelen de financiële gevolgen. 35% van de Nederlanders heeft inkomensverlies geleden en 29% heeft een geplande aankoop moeten uitstellen of annuleren.

“In slechts twee jaar tijd is de bezorgdheid enorm gestegen. Deze ongekende gezondheidscrisis heeft grote impact gehad op het leven van mensen, zowel op hun levensstandaard als op hun vermogen om plannen te maken voor de toekomst. Als verzekeraar hebben we een speciale verantwoordelijkheid om hen ondersteuning te bieden, zodat ze verder kunnen gaan met de projecten die voor hen belangrijk zijn.” aldus Jean-Bertrand Laroche, BNP Paribas Cardif Deputy Chief Executive Officer, International Markets.

Behoefte aan bescherming
Europeanen lijken te erkennen dat ze baat hebben bij robuust overheidsbeleid en een beschermingssysteem. De meerderheid van de Nederlanders (86%) voelt zich (zeer) goed beschermd. Toch wil een vijfde van de Nederlanders zich beter beschermd willen voelen voor; ernstige ziekte (22%), arbeidsongeschiktheid (21%) en inkomensverlies (20%). Ook is er bijna een verdubbeling van Nederlanders die betere bescherming voor depressie/psychische klachten wenst.

Wereldwijd staat werkloosheid op de derde plaats als het gaat om gebieden waar mensen zich beter tegen willen beschermen, na ziekte en ongevallen. In Nederland wil 19% zich beter beschermd voelen voor werkloosheid. Daarnaast denkt een vijfde van de Nederlanders (21%) dat het tussen de drie en vijf jaar duurt voordat het werkloosheidspercentage terug is op het pre-Covid-niveau. Nog eens 9% denkt dat dit meer dan vijf jaar duurt.

“In de markt zien wij duidelijk dat er veel behoefte aan en vraag is naar oplossingen die bescherming bieden voor risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op dit moment werken wij intensief samen met verschillende partners om deze risico’s onder de aandacht te brengen en hier meer en nieuwe oplossingen voor te creëren zodat we verzekeren nog toegankelijker kunnen maken.” aldus Marieke van Zuien, commercieel directeur BNP Paribas Cardif België en Nederland.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 4 januari en 29 januari 2021 onder een representatieve steekproef van personen van 18 jaar of ouder, die verantwoordelijk zijn voor beslissingen in het huishouden met betrekking tot financiële producten en diensten (bankieren en verzekeren). Het veldwerk in Nederland vond plaats tussen 1 juni en 8 juni. Waarmee er nog eens 1000 interviews aan de enquête zijn toegevoegd. De Nederlandse resultaten worden vergeleken met de Europese en wereldwijde resultaten als geheel, maar zijn niet meegenomen in de gemiddelden.

Klik hier voor een infographic met meer resultaten van de opiniepeiling.