Bent u een klant van BNP Paribas Cardif en wilt u een klacht indienen? Gebruik dan NIET dit klokkenluidersformulier, maar doe dit via onze normale klachtenprocedure.

Meld misstanden of misdrijven via ons klokkenluidersformulier

Wij doen er alles aan om de regels in onze Gedragscode zo goed mogelijk na te leven. 

Weet u iets over een misdrijf of strafbaar feit begaan door- of binnen BNP Paribas Cardif ? Een bedreiging of schade voor het algemeen belang ? Of een (poging tot) inbreuk op wet- en regelgeving of onze gedragscode? Meld dit dan via ons Klokkenluidersformulier hieronder.

Meldingen van Klokkenluiders worden door onafhankelijke experts (Klokkenluiders Referenten) vertrouwelijk behandeld.

Klokkenluiders ontvangen bescherming tegen het risico op vergeldingsmaatregelen, zoals staat beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.

Iedere vorm van misbruik van dit klokkenluidersproces kan leiden tot boetes, maatregelen of vervolging van de melder.


Bij het beoordelen en verwerken van uw melding gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Lees dan de voor u relevante privacyverklaring:

Formulier

KLOKKENLUIDERS

Uw relatie met BNP PARIBAS CARDIF null
Wilt u anoniem blijven?
Wilt u anoniem blijven?
Naam en Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die u wilt melden null

WANNEER DEED DE GEBEURTENIS ZICH VOOR?

WANNEER DEED DE GEBEURTENIS ZICH VOOR?

Datum
Wat is het onderwerp van de gebeurtenis?
Beschrijving van de gebeurtenis. Geef zoveel mogelijk feiten en relevante details over de gebeurtenis. null
Bijlagen

U kunt eventuele bijlagen na een ontvangstbevestiging van uw melding aan ons nazenden.

Bijlagen

U kunt eventuele bijlagen na een ontvangstbevestiging van uw melding aan ons nazenden.

Hebt u de gebeurtenis al gemeld?
Hebt u de gebeurtenis al gemeld?
Aan welke persoon of entiteit hebt u de gebeurtenis al gemeld?
Te identificeren tekst CAPTCHA verversen
 

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een melding maken?

Wanneer u redenen hebt om aan te nemen dat een inbreuk op de wet of de Gedragscode van BNP Paribas Cardif is gepleegd. Of bij een bedreiging of schade voor de volksgezondheid of het algemeen belang.

Hoe kan ik een melding maken?

Indien u een externe derde (oud-werknemer, aandeelhouder of leverancier) bent, gelieve het formulier op deze pagina te gebruiken. Als u een werknemer bent (intern of extern): volg de link naar de intranetpagina.

Kan ik anoniem blijven?

Ja, uw melding kan anoniem blijven, tenzij dit wettelijk verboden is, bijvoorbeeld in verband met een gerechtelijke procedure. Wij raden u wel aan uw contactinformatie te geven zodat de Klokkenluider Referent contact met u kan opnemen.

Ontvang ik een reactie op mijn melding?

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden van uw melding en van de resultaten van het onderzoek.

Zal de vertrouwelijkheid worden gewaarborgd?

Ja, de Referenten zijn getraind in het vertrouwelijk behandelen van Klokkenluiders meldingen en zij nemen maatregelen om dat te waarborgen.