Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

Wij baseren ons medische oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Bent u het niet eens met de beslissing over uw claim? Of is onze beslissing niet helemaal duidelijk voor u? Dan verzoeken wij u om uw vragen zoveel mogelijk per e-mail aan ons te sturen. U kunt uw vragen sturen naar: claims@bnpparibascardif.com. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een klacht indienen bij ons Klachtenbureau. Wij vragen u om daarbij aan te geven waarom u het niet met ons eens bent. En welke oplossing u van ons verwacht. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: klachten@bnpparibascardif.com of gebruik maken van het klachtenformulier op onze website.