De premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘fiscaal aftrekbaar’. Wat betekent dit?

Fiscale aftrekpost
U kunt uw premie als aftrekpost opgeven in de belastingaangifte. Staat op uw polisblad dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsdekking fiscaal aftrekbaar is? Dan kunt u dit bedrag opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Het is mogelijk dat u teveel belasting hebt betaald en een deel terugkrijgt. Er zijn twee varianten:

- Hebt u de premie eenmalig betaald? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar.
- Betaalt u de premie maandelijks? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar. Zolang u de premie betaalt kunt u het bedrag wat u aan premie betaalt in een jaar opgeven aan de belastingdienst.

Ontvangt u van ons een uitkering?
Dan worden de uitkeringen belast. De belastingdienst ziet uw uitkering als een soort inkomen wat ze belasten. Voor meer informatie verwijzen u naar de categorie claims uit de FAQ.

U krijgt een gedeelte van de premie terug?
Stel dat uw polis tegen eenmalige premie voortijdig wordt beëindigd dan hebt u wellicht recht op een premieteruggave. Het bedrag dat u terugkrijgt aan premie moet u opgeven aan de belastingdienst. Voorbeeld: hebt u in 2011 een bedrag terug ontvangen? Dan moet u dit bedrag opgeven in de belastingaangifte van 2011.