In Nederland is er een zorgwekkende ontwikkeling: steeds meer mensen worden arbeidsongeschikt door psychische klachten zoals stress, burn-out en depressie. Uit statistieken is gebleken dat meer vrouwen dan mannen hiermee te maken krijgen. Maar waarom stijgen psychische klachten? En hoe komt het dat meer vrouwen dan mannen arbeidsongeschikt raken door psychische klachten ?

Burn-out is meer dan alleen ‘moe’ zijn
Uit een onderzoek naar jonge werkenden, blijkt dat 1 op de 4 werknemers tussen 18 en 34 jaar burn-out klachten ervaren*.  Dit zou voortkomen uit onzekerheden, prestatie- en sociale druk. Een burn-out is meer dan alleen ‘zich moe voelen’. Het is een serieuze toestand van emotionele, mentale en fysieke uitputting veroorzaakt door langdurige stress. Wat weer arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben, en mogelijk een aanslag op het inkomen. De impact hiervan is enorm, niet alleen voor degene om wie het gaat, maar ook voor de mensen om hen heen.  

Waarom vrouwen vaker depressief zijn is niet bekend. De theorie is dat dit te maken heeft met hormonen. Ook praten vrouwen over het algemeen makkelijker, waardoor ze wellicht eerder hulp zoeken bij een huisarts of specialist en daardoor mogelijk vaker worden gediagnostiseerd. De groep jonge vrouwen met forse klachten groeit. Zo had in 2020 25% van de jonge vrouwen burn-out klachten, in 2022 is dit al toegenomen tot 29%. 

Geen mens is hetzelfde. Er zijn verschillende factoren waardoor je psychische klachten kan ontwikkelen. Hierbij kan je denken aan omgevingsfactoren, je eigen persoonlijkheid of erfelijke factoren. Het is belangrijk om klachten te behandelen. Een vroege behandeling van psychische klachten kan wellicht een depressie voorkomen. 


Werken en de mentale gezondheid  
Vaak wordt gedacht dat arbeidsongeschiktheid alleen voorkomt bij mensen met een fysiek zwaar beroep zoals een stratenmaker of dakdekker. Maar in werkelijkheid zijn psychische klachten al meer dan een decennia de nummer één oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. Onze ervaring bevestigt dit, aangezien we al tien jaar zien dat psychische klachten de grootste oorzaak zijn van onze claims op arbeidsongeschiktheid.  

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar er zijn altijd risico’s waardoor iemand arbeidsongeschikt kan raken. Denk hierbij aan fysieke aandoeningen of ongevallen, maar dus ook aan mentale klachten. Als adviseur is het belangrijk om klanten te wijzen op de hypotheekrisico's en het belang van een goede verzekering. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt hierbij een waardevolle ondersteuning, waardoor uw klanten met meer gemoedsrust kunnen werken en leven. Wilt u meer weten over onze Hypotheek Aflos Verzekering? Klik dan hier.  

 

Bron: 
Ziekteverzuim | Leeftijd en geslacht | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)
TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem