VRAAG EN ANTWOORD

Waarvoor is dit product?

Met de Garantiestelling weet de koper (uw klant) zeker dat wij het bedrag voorschieten dat de verkoper aan de koper (uw klant) vraagt als garantiebedrag uit de koopovereenkomst. 

Dit doen wij als de koop van de woning niet doorgaat en de notaris hierom vraagt. Normaal betaalt de koper (uw klant) dit aan ons terug, maar als er voor optionele dekking Overlijden is gekozen, hoeft de koper (uw klant) in sommige situaties niets terug te betalen.

Gaat de koop van de woning of grond niet door?

Als de aankoop van de woning niet doorgaat, kan de verkopende partij een beroep doen op de Garantiestelling. Dit gebeurt in een paar stappen: 

 • De notaris roept de Garantiestelling schriftelijk bij ons in. 

 • Wij keren gelijk uit aan de notaris. 

 • De notaris controleert of de verkoper recht heeft op het garantiebedrag. 

 • Is dit het geval? Dan keert de notaris het garantiebedrag uit aan de verkopende partij. 

 • Vervolgens betaalt de koper (uw klant) het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug. Dit noemen wij contragarantie.

Waarvoor kan uw klant een Garantiestelling afsluiten?
Uw klant kan een Garantiestelling alleen afsluiten voor het kopen van een woning of grond. Met als doel permanente bewoning. Dit mag een bestaande woning zijn, maar ook een nieuwbouwwoning.
Voor wie kan de Garantiestelling aangevraagd worden?
 • Kopers van een woning of grond in Nederland. 

 • Kopers van minimaal 18 jaar oud. 

 • De kopers wonen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Noorwegen of Finland. 

Waarvoor geven we geen Garantiestelling af?
 • Aanneemsommen voor het (ver)bouwen van een woning. 

 • Losse garages die niet aan het pand vastzitten. 

 • Panden zonder permanente woonbestemming. Zoals winkels/kantoren, recreatiewoningen. 

 • Woonboten. 

 • Een woning die gebouwd wordt in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

 • Een zelfbouwproject waarbij de grond en de woning los van elkaar wordt gekocht (de woning maakt geen deel uit van een bouwproject). 

Hoe betaalt uw klant de premie?
Uw klant betaalt de premie voor de Garantiestelling meestal via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek? Dan betaalt uw klant de premie rechtstreeks aan ons.

Onze specialisten

Contentverzamelaar