Veelgestelde vragen

Wat is dit voor verzekering?

Deze verzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en optioneel werkloosheid. Raakt u arbeidsongeschikt of werkloos? Dan is de kans groot dat uw inkomen daalt. Voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw verzekering? Dan ontvangt u van ons een maandelijkse uitkering. Daarmee kunt u (een deel van) uw woonlasten blijven betalen. Op uw polisblad leest u welke voorwaarden gelden voor uw verzekering. Op het tabblad ‘Voorwaarden’ vindt u uw voorwaarden.

Waarom moet ik de premie maandelijks gaan betalen?

U hebt ervoor gekozen om de premie van uw verzekering op twee manieren te betalen. De premie voor de eerste periode hebt u bij het afsluiten van de verzekering betaald via een eenmalig bedrag. De premie voor de tweede periode betaalt u maandelijks tot het einde van de looptijd van de verzekering. Daarna stopt de verzekering automatisch.

Waarom moet ik een machtiging opsturen?

U hebt het eerst deel van de verzekering via een eenmalige premie betaald. Binnenkort gaat u de premie per maand betalen. Hiervoor hebben wij een machtiging van u nodig. Anders kunnen wij de premie niet bij u afschrijven en dan stopt uw verzekering.

Waarom moet ik een kopie van mijn bankpas opsturen?

Zo kunnen wij controleren of de naam en het rekeningnummer die u hebt ingevuld op de machtiging kloppen. Daardoor verkleinen we de kans dat er iets mis gaat bij het afschrijven van de premie. Zien wij dat de naam niet bij het rekeningnummer hoort? Dan nemen wij contact met u op.

Wie moet de machtiging ondertekenen en van welke rekening moet ik mijn bankpas sturen?

Het is belangrijk dat degene die de premie betaalt voor de verzekering, de machtiging invult en ondertekent. Het rekeningnummer dat u op de machtiging invult, is het rekeningnummer waarvan wij graag een kopie van de bankpas ontvangen.

Wat gebeurt er als ik alles heb ingevuld, ondertekend en opgestuurd?

Dan krijgt u van ons een vooraankondiging van de incasso. Dit noemen we ook wel een prenotificatie. Hierin leest u welk bedrag wij wanneer bij u afschrijven.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Ontvangen wij geen machtiging en kopie van uw bankpas? Dan kunnen wij de premie voor uw verzekering niet afschrijven. U kunt de premie dan nog handmatig overmaken naar BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V., uw polisnummer (evt letters in hoofdletters). Ons rekeningnummer is: NL57ABNA0564422940. Ontvangen wij binnen vijftien dagen na de datum die op de herinneringsbrief staat geen betaling? Dan stoppen wij de verzekering. U bent dan niet meer verzekerd. Wij sturen u hierna geen herinnering meer.

Ik twijfel of de verzekering nog nuttig is voor mij. Wat moet ik doen?

Uw bemiddelaar kan u helpen met beoordelen of de verzekering nog past bij uw situatie. In de eerste brief die wij u hierover hebben gestuurd leest u wie dat volgens onze administratie is.

Mijn bemiddelaar bestaat niet meer. Wat moet ik doen?

Meer informatie over wat u kunt doen, vindt u op de pagina Contact Financieel Adviseur.

Ik wil mijn adres wijzigen. Hoe doe ik dat?
Op onze website onder 'Adres wijzigen' kunt u eenvoudig uw adres wijzigen.
Kan ik deze verzekering ook direct opzeggen?

Ja dat kan. Stuurt u ons dan een opzegverzoek. Hierin zet u:

  • Dat u de verzekering wilt stoppen.
  • Uw polisnummer.
  • Uw handtekening.

U kunt uw opzegverzoek per e-mail sturen aan info@bnpparibascardif.nl.

Of stuur het per post naar:
BNP Paribas Cardif
Polisadministratie
Postbus 4006
4900 CA OOSTERHOUT

Het is verstandig om eerst advies te vragen aan uw bemiddelaar voordat u de verzekering opzegt. Hij kan u helpen met beoordelen of de verzekering nog past bij uw situatie. In de eerste brief die wij u hebben gestuurd, leest u wie uw bemiddelaar volgens onze administratie is.

Ik wil een uitkering aanvragen. Hoe doe ik dat?
Op onze website onder 'Claim indienen' vindt u alle informatie die u nodig hebt om een uitkering aan te vragen.
Ik heb een andere vraag. Waar kan ik dan terecht?

Bel ons gerust. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. U kunt ook een mail sturen naar info@bnpparibascardif.nl.