IK HEB SCHADE DOOR TERRORISME. BEN IK DAARVOOR VERZEKERD?

Schade door terrorisme hebben wij zelf verzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade NHT. Dit noemen we terrorisme-risico. Daarmee bent u verzekerd voor:

  • terrorisme
  • kwaadwillige besmetting
  • preventieve maatregelen
  • voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting en preventieve maatregelen

Hebt u op of na 1 januari 2012 premie betaald voor uw verzekering? En hebt u schade door terrorisme? Dan geldt het volgende:

  1. U bent alleen verzekerd voor dat wat de NHT verzekert. Dit betekent bijvoorbeeld dat u alleen een volledige uitkering krijgt als de NHT ons ook een volledige uitkering geeft.
  2. Hebben wij onze uitkering gekregen van de NHT? Dan betalen wij uw uitkering aan u. Misschien moet u daarom wat langer op uw uitkering wachten. 

Lees meer over uw terrorismedekking:

Lees meer over de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.