Wordt mijn loon doorbetaald als ik val onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.