Wat is WIA?

Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. Een verzekerde moet namelijk voor minstens 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden door het UWV om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. En dat is niet altijd het geval. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.