Wat is de inloopperiode bij werkloosheid?

De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag heeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor werkloosheid is zes maanden. Gebeurt er iets tijdens deze periode waardoor u werkloos wordt? Dan krijgt u geen uitkering. Bijvoorbeeld als in deze periode faillissement van of uitstel van betaling voor uw werkgever wordt aangevraagd, een reorganisatie wordt aangekondigd, aan u een vaststellingsovereenkomst tot het beĆ«indigen van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt voorgelegd of u een ontslagaanzegging krijgt.