Wat is de inloopperiode bij arbeidsongeschiktheid?

De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag heeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor arbeidsongeschiktheid is drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening of een ongeval?  En wordt u daardoor arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Is de eerste verzekering al gestart? Dan bent u wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.