Wat houdt de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in?

Deze tijdelijke noodmaatregel vervangt de Werktijdverkortingsregeling (wtv). Werkgevers met een omzetdaling van minimaal 20% door de coronacrisis kunnen een aanvraag indienen voor een aanzienlijke tegemoetkoming in de loonkosten. En hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Klik hier voor meer informatie over de regeling.