Wat heeft mijn BMI te maken met deze verzekering?

De verhouding tussen uw lengte en gewicht heeft invloed op uw gezondheid. En dus op de kans dat u arbeidsongeschikt kunt raken. Om de premie betaalbaar te houden, kunt u zich alleen verzekeren als uw BMI tussen de 18 en de 32 ligt.