Wat betekent roken voor mijn verzekering?

Roken kan van invloed zijn op uw uitkering of uw premie. Bijvoorbeeld: u rookt en geeft dit aan ons door. Mogelijk verhogen wij dan uw premie. Rookt u of bent u gaan roken en geeft u dit niet door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering verlagen. Daarom is het belangrijk dat u ons hierover juist informeert. Wilt u weten wat precies de gevolgen zijn voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

Niet-roken kan invloed hebben op uw premie. Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen. Uw adviseur kan u meer vertellen over wat niet-roken betekent voor uw verzekering.

Bent u gestopt met roken?
En wilt u de rokersstatus op uw verzekering laten aanpassen? Stuur ons dan de volgende stukken:
1. Een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken, kunt u hier downloaden.
2. Een door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verklaring niet-roken. Hier vindt u de knop naar de verklaring niet-roken.

U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

U kunt ook altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u hier.