Waarvoor is dit product?

Met de Garantiestelling weet de koper (uw klant) zeker dat wij het bedrag voorschieten dat de verkoper aan de koper (uw klant) vraagt als garantiebedrag uit de koopovereenkomst. 

Dit doen wij als de koop van de woning niet doorgaat en de notaris hierom vraagt. Normaal betaalt de koper (uw klant) dit aan ons terug, maar als er voor optionele dekking Overlijden is gekozen, hoeft de koper (uw klant) in sommige situaties niets terug te betalen.