Waarvoor geven we geen Garantiestelling af?

  • Aanneemsommen voor het (ver)bouwen van een woning. 

  • Losse garages die niet aan het pand vastzitten. 

  • Panden zonder permanente woonbestemming. Zoals winkels/kantoren, recreatiewoningen. 

  • Woonboten. 

  • Een woning die gebouwd wordt in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

  • Een zelfbouwproject waarbij de grond en de woning los van elkaar wordt gekocht (de woning maakt geen deel uit van een bouwproject).