Waarvoor ben ik niet verzekerd?

Helaas kunnen wij u niet altijd verzekeren. Hieronder vindt u een aantal situaties die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. U bent niet verzekerd als:

  • De verzekerde overlijdt door zelfmoord. Of door een poging tot zelfmoord. Behalve als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
  • De verzekerde overlijdt in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland.
  • De verzekerde overlijdt als militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst. De verzekerde overlijdt door gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending naar een gebied buiten Nederland. Dit geldt niet als het Ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders hebben afgesproken. Dan bent u verzekerd voor maximaal € 400.000,-.
  • U of de verzekerde heeft door opzet of roekeloosheid het overlijden veroorzaakt. Of dit deed iemand die bij de uitkering belang heeft.
  • De verzekerde direct of indirect overlijdt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.