Verbruik ik ook WW-rechten indien ik onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.