BNP Paribas Cardif is al 25 jaar expert op het gebied van betalingsbescherming, met name als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Hiervoor beoordeelt de verzekeraar dus ook al een kwart eeuw claims. Dit levert een hoop data op. Daarom keek zij rond de jaarwisseling terug op de arbeidsongeschiktheidsclaims van de afgelopen 10 jaar. Dit zijn de vijf opvallendste uitkomsten van het afgelopen decennium.

#1: Steeds meer claims voor arbeidsongeschiktheid

BNP Paribas Cardif behandelt naast claims voor arbeidsongeschiktheid, ook claims voor werkloosheid en overlijden. Uit cijfers van het UWV en BNP Paribas Cardif bleek al eerder dat de kans op arbeidsongeschiktheid groter is dan de kans op overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek. Dit blijkt ook uit hun claimdata van de afgelopen 10 jaar. In 2009 was er ongeveer een gelijke verdeling tussen de drie hypotheekgerelateerde risico's. Sindsdien is het aandeel arbeidsongeschiktheidsclaims steeds iets gestegen.
"Op zich is dit niet verrassend. Werkloosheid is namelijk nauw verbonden met economische trends en laat daarom meer ups en downs zien. Arbeidsongeschiktheid is echter veel constanter en daarom altijd een reëel risico." aldus Marieke van Zuien, commercieel directeur BNP Paribas Cardif.

#2: Psychische aandoeningen met stip op nummer 1

BNP Paribas Cardif zag in 2019 de volgende top 3 oorzaken voor arbeidsongeschiktheidsclaims:

  1. Psychische aandoeningen
  2. Een vorm van kanker
  3. Aandoeningen aan gewrichten

Al tien jaar bestaat ongeveer een vijfde van alle claims uit psychische aandoeningen. Daarmee staat deze oorzaak al een decennium met stip op nummer één. Psychische aandoeningen bestaan voornamelijk uit depressies, burn-outs en posttraumatische-stressstoornissen (PTSS).
Vaak wordt gedacht dat arbeidsongeschiktheid alleen voorkomt bij mensen met een fysiek zwaar beroep zoals een stratenmaker of dakdekker. De werkelijkheid is echter heel anders dan het beeld dat mensen hebben van arbeidsongeschiktheid.

#3: Meer mannen dan vrouwen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Hoewel de kans op arbeidsongeschiktheid groter is voor vrouwen, blijkt uit data van de verzekeraar dat meer mannen dan vrouwen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid hebben ontvangen. Dit komt waarschijnlijk doordat meer mannen zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid dan vrouwen. De afgelopen tien jaar keerde BNP Paribas Cardif bijna twee derde van de uitkeringen uit aan mannen. Slechts één derde van de uitkeringen gingen naar vrouwen.

#4: Oorzaken arbeidsongeschiktheid: mannen versus vrouwen

Hartaandoeningen, rugklachten en aandoeningen aan long- en luchtwegen komen vaker voor bij mannen. Bij vrouwen zag de verzekeraar vaker psychische klachten, neurologische aandoeningen en kanker.

#5: Gemiddelde leeftijd lager dan verwacht

Het is algemeen bekend dat de kans op arbeidsongeschiktheid groter wordt naarmate je ouder wordt. Echter is de gemiddelde leeftijd waarop de afgelopen 10 jaar bij de verzekeraar wordt geclaimd slechts 45 jaar. Daarbij is de gemiddelde leeftijd bij mannen iets hoger dan bij vrouwen (46 versus 42 jaar).

Essentieel onderdeel van het hypotheekadvies

"Wij horen vaak dat consumenten de risico's van arbeidsongeschiktheid onderschatten, 'dat overkomt mij niet' is een veelgehoord geluid. Deze trends laten duidelijk zien dat dit een reëel risico is en dat het iedereen kan treffen." licht commercieel directeur Marieke van Zuien toe. "Daarbij verlies je al snel de helft van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hypotheekgerelateerde risico's zijn daarom een essentieel onderdeel van het hypotheekadvies."