Moet ik altijd een Garantiestelling afsluiten?

Nee, alleen als de verkopende partij vraagt om een waarborgsom. Meestal wordt er om 10% van de verkoopprijs gevraagd. Hiervoor kan eigen geld gebruikt worden, een Garantiestelling of een bankgarantie.