Kan ik ook een deel van mijn verzekering stoppen?

Dat kan. Houdt u wel rekening met het volgende:

  • Hebt u een Hypotheek Opvang Polis? Of een andere verzekering met een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking? U kunt dan wel uw werkloosheidsdekking stoppen zodat u alleen verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid. U kunt niet alleen uw arbeidsongeschiktheidsdekking stoppen. Een werkloosheidsdekking kan alleen op een polis als er een dekking arbeidsongeschiktheid bij is. 

  • Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Dan kan de verzekeringsnemer de verzekering stoppen. Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw bank? Dan moet de bank eerst toestemming geven.