Kan ik de verzekerde bedragen van mijn verzekering veranderen?

Dit kan soms binnen de verzekering die u nu hebt. En soms moet u hiervoor een extra verzekering afsluiten. Dat hangt af van uw verzekering en van de algemene verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden.

Wilt u de hoogte van het verzekerd bedrag verlagen?
Past het verzekerd bedrag niet meer bij uw huidige situatie? Dan hebt u de mogelijkheid om het verzekerd bedrag op uw verzekering te verlagen. Dit is afhankelijk van de algemene polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering. Stuurt u ons hiervoor een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Hier vindt het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?
Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw hypotheekverstrekker? Dan moet de hypotheekverstrekker (bank) toestemming geven voor het verlagen van uw verzekerd bedrag. U kunt dit akkoord bij uw hypotheekverstrekker opvragen. Zij sturen dit vervolgens naar ons toe. Zodra wij uw ondertekende wijzigingsverzoek en het akkoord van de hypotheekverstrekker hebben ontvangen, kunnen wij het verzekerd bedrag verlagen.

U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.