Water en bewuster eten de nieuwe standaard op school door Dorstbar en Kokkerelli

Oosterhout, 7 april 2022 – Vandaag, op Wereldgezondheidsdag, kondigen JOGG en BNP Paribas Cardif hun samenwerking aan. De verzekeraar helpt JOGG in het gezonder maken van de schoolomgeving door gezondere voeding en water drinken te stimuleren. Hiervoor worden de initiatieven Dorstbar en Kokkerelli uitgebreid. 

JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van alle kinderen en jongeren gezonder. Daardoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. 

Met onder meer het ondersteunen van initiatieven op vmbo- en basisscholen stimuleren BNP Paribas Cardif en JOGG samen de gezonde leefstijl onder jongeren. Zo wordt de pilot Dorstbar opgeschaald en het educatieve programma Kokkerelli uitgebreid in de regio Limburg. 

Dorstbar: water drinken stimuleren op het (v)mbo
Dankzij onderzoek in opdracht van JOGG afgelopen jaar en co-creatie met jongeren, middelbare scholieren zelf is er nu het concept Dorstbar. Daarmee worden watertappunten aantrekkelijker gemaakt waardoor jongeren ook op school water drinken en het ervaren als ontmoetingsplek. Het draagt bij aan structurele gedragsverandering, met een aanpassing in de fysieke omgeving en een aanbod van ‘dorstlessen’ waar inhoudelijk aandacht besteed wordt aan de voordelen van water drinken als gezonde dorstlesser. Met de hulp van BNP Paribas Cardif kan JOGG ervoor zorgen dat deze pilot wordt opgeschaald naar meer scholen zodat meer data en inzichten wordt verkregen. Met als doel dat het concept toepasbaar wordt gemaakt voor alle vmbo- en mbo-scholen in Nederland.

Kokkerelli: kinderen leren over de voedselketen
In samenwerking met Gezonde Basisschool van de Toekomst kan het programma Kokkerelli in de regio Limburg een boost krijgen naar andere regio’s in Nederland. Via het programma Kokkerelli maken basisschool kinderen van groep 5-8 kennis met de gehele voedselketen van grond tot mond. Kinderen leren waar voeding vandaan komt en wat het effect van voeding op hun gezondheid is. Zij gaan groenten en fruit op locatie bij de teler en in de keuken zien, voelen, ruiken, bereiden en proeven.

Een engagement met gezondheid en inclusie
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had in 2016 39% van de volwassen wereldbevolking (18 jaar en ouder) overgewicht en was 13% zwaarlijvig. Het aantal kinderen en adolescenten van 5 tot 19 jaar met overgewicht en obesitas is dramatisch gestegen. Van slechts 4% in 1975 tot iets meer dan 18% in 2016. De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat mensen met overgewicht of obesitas een groter risico lopen om een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen, wat de overtuiging van BNP Paribas Cardif van het belang en de urgentie van actie versterkt.

Als wereldwijde specialist in persoonlijke verzekeringen en werkgever van 8.000 medewerkers in 33 landen, wil BNP Paribas Cardif haar engagement voor gezondheid en inclusie voortzetten. Zo ondersteunt BNP Paribas Cardif preventie, bewustwording en onderzoek naar overgewicht en obesitas.