In welke situaties mogen wij uw verzekering veranderen?

Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij een nieuw voorstel sturen. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij u een nieuw voorstel sturen. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de zeven jaar veranderd. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 2020 was de laatste grote verandering.

Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. U krijgt ons bericht minimaal twee maanden voor de datum waarop de wijziging ingaat. Hierin leest u:

  • Wat er is veranderd.
  • De reden voor de verandering.