Ik wil de verzekeringnemer op mijn polis veranderen. Kan dat?

Om de verzekeringnemer te kunnen wijzigen, hebben wij een door de huidige en nieuwe verzekeringnemer ondertekend verzoek nodig. Stuurt u ook een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer mee? Hier vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.