Ik ben verzekerd voor werkloosheid bij BNP Paribas Cardif. Door de coronacrisis verlengt mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet. Krijg ik dan een uitkering uit mijn verzekering?

Nee, in de meeste gevallen niet. In de verzekeringsvoorwaarden leest u waar u aan moet voldoen om verzekerd te zijn. En wanneer u recht hebt op een uitkering uit de verzekering. Onze verzekeringen voor werkloosheid zijn bedoeld om u een uitkering te bieden wanneer uw arbeidsovereenkomst onverwacht en buiten uw schuld stopt. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan moet u er altijd rekening mee houden dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet verlengt. Deze situatie is daarom niet (geheel) onverwacht. De verzekering keert dan niet uit. Hebt u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geaccepteerd om een periode van werkloosheid te voorkomen of te beperken? Dan hebt u soms toch recht op een uitkering. We kunnen dan een oude schadeclaim voortzetten. Of deze mogelijkheid ook voor u geldt, leest u in uw verzekeringsvoorwaarden.