Ik ben het niet eens met het door het UWV bepaalde percentage arbeidsongeschiktheid. Wat kan ik doen?

Wij volgen het UWV bij de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bent u het niet eens met dit percentage? Dan kunt u een bezwaar indienen bij het UWV. Zo nodig kunt u ook bij hen in beroep gaan.