Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald?

U bent werknemer
Was u in loondienst op het moment dat u arbeidsongeschikt werd? Dan wordt u gekeurd door het UWV. BNP Paribas Cardif baseert het arbeidsongeschiktheidspercentage op het UWV-rapport en extra medische informatie. Het is mogelijk dat wij u nog extra laten keuren. Of dit nodig is, hangt af van uw situatie. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een ziekte of kwaal hebt waar u al last van had voor de ingangsdatum van de verzekering. Of als u verzekerd bent op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid. Wordt u extra gekeurd? Dan wordt dit uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Meestal bestaan deze keuringen uit een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek.

U bent zelfstandig ondernemer
Bent u als zelfstandig ondernemer bij ons verzekerd en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is altijd een keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut nodig. Deze keuring bestaat meestal uit twee onderdelen. Een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek wordt bepaald welk werk u nog kunt doen en wat u nog kunt verdienen met werken. De arbeidsdeskundige stelt uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Voor meer informatie over het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage verwijzen wij u naar de algemene verzekeringsvoorwaarden.