Hoe lang betaal ik de premie?

Hoe lang u de premie moet betalen, is afhankelijk van de gekozen dekking.

Gelijkblijvende dekking
U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Lineair dalende of annuïtair dalende dekking
U betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering. Bij een looptijd

  • van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd;
  • vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd.

Bijvoorbeeld:
Bij een looptijd van 10 jaar betaalt u de eerste 6 jaar van de looptijd premie.
Bij een looptijd van 25 jaar betaalt u de eerste 20 jaar van de looptijd premie.