Hoe hoog is de uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bij het aanvragen van de verzekering hebt u met uw adviseur een aflosbedrag gekozen. Dat aflosbedrag daalt mee met uw hypotheek. Dat hangt af van de rente, de startdatum en looptijd van uw hypotheek. Op uw verzekeringsbewijs staat een uitkeringsschema. Hierop kunt u precies zien hoe hoog uw uitkering uit de Hypotheek Aflos Verzekering is op het moment dat u voor het eerst recht hebt op een WIA-uitkering.