Gaat de koop van de woning of grond niet door?

Als de aankoop van de woning niet doorgaat, kan de verkopende partij een beroep doen op de Garantiestelling. Dit gebeurt in een paar stappen: 

  • De notaris roept de Garantiestelling schriftelijk bij ons in. 

  • Wij keren gelijk uit aan de notaris. 

  • De notaris controleert of de verkoper recht heeft op het garantiebedrag. 

  • Is dit het geval? Dan keert de notaris het garantiebedrag uit aan de verkopende partij. 

  • Vervolgens betaalt de koper (uw klant) het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug. Dit noemen wij contragarantie.