Het bespreken van het risico op arbeidsongeschiktheid in het hypotheekadvies kost vaak veel uitleg en dus tijd. Er is een ontelbaar aantal scenario’s en u wilt zo snel mogelijk de hypotheek voor het droomhuis van uw klant regelen. Wij zijn al meer dan 20 jaar expert op het gebied van hypotheekbescherming; zeker als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed advies niet tijdrovend hoeft te zijn. Om u daarmee te helpen hebben wij een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze kunt u gebruiken om het risico van arbeidsongeschiktheid begrijpelijk bij uw klant onder de aandacht te brengen. Ook organiseren wij regelmatig workshops over arbeidsongeschiktheid in het hypotheekadvies waar u zich kosteloos voor kunt inschrijven. Maar hoe vaak komt arbeidsongeschiktheid nou voor? En hoe kunt u dit eenvoudig in uw hypotheekadvies meenemen?

Arbeidsongeschiktheid komt vaker voor dan u denkt

Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 werknemers in Nederland een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. En dat zijn echt niet alleen mensen met een fysiek zwaar beroep. In ruim een derde van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak. Ook kan uw klant natuurlijk arbeidsongeschikt raken door een ongeluk of bijvoorbeeld door een herseninfarct. Kan uw klant zijn hypotheeklasten dan nog betalen?

Arbeidsongeschiktheid komt zelfs vaker voor dan overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek. Waarom overlijden wel verzekeren en arbeidsongeschiktheid niet? Zo is de kans voor een dertigjarige om in de WIA te komen (9%) meer dan twee keer zo groot als de kans op overlijden (4%). En dit risico wordt alleen maar groter naarmate uw klant ouder wordt.

Maak arbeidsongeschiktheid begrijpelijker door te visualiseren

Veel adviseurs grijpen snel naar software wanneer ze risico's als arbeidsongeschiktheid gaan bespreken. De cijfers en termen die dan besproken worden spreken meestal niet tot de verbeelding. Dan zal uw klant al snel zeggen dat hij het risico wil accepteren. Want niemand verwacht arbeidsongeschikt te worden. Bovendien zien veel klanten (langdurige) ziekte niet als arbeidsongeschiktheid. Probeer daarom de risico's vanuit emotie te bespreken en neem uw klant mee in de gevolgen op het leven bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe kunt u dit doen? Door te visualiseren! Dit kan helpen om de risico's van arbeidsongeschiktheid begrijpelijker te maken voor uw klant. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld onze video of infographics over arbeidsongeschiktheid gebruiken. Deze hebben een neutrale uitstraling, zodat u ze onafhankelijk kunt gebruiken in uw advies. De infographics kunnen u helpen uw klant meer bewust te maken van het risico op arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt en wat de meest voorkomende oorzaken zijn. In de video ziet uw klant in twee minuten wat arbeidsongeschiktheid voor gevolgen kan hebben en welke oplossingen er beschikbaar zijn om het risico af te dekken. Bijvoorbeeld (be)sparen, Nationale Hypotheek Garantie of een verzekeringsoplossing, zoals een woonlastenverzekering of een aflosverzekering. 
 

 

Aflossen: een eenvoudige oplossing bij arbeidsongeschiktheid

De Hypotheek Aflos Verzekering is een goed voorbeeld van een product dat eenvoudig en snel aan uw klant uitgelegd kan worden. Deze verzekering lost in één keer de top van de hypotheek af op het moment dat uw klant in de WIA komt. Hierdoor dalen de maandelijkse hypotheeklasten. Dit geeft financiële flexibiliteit op het moment dat hij dit goed kan gebruiken. Uw klant kan zich aanvullend voor werkloosheid verzekeren.

40% van de schuld bij de start van de hypotheek is verzekert. Met een maximum van € 150.000. Dit verzekerd bedrag daalt annuïtair. De verzekering kan bij iedere hypotheekvorm worden afgesloten.

Bij de start van de verzekering krijgt uw klant een uitkeringsschema waar de vastgestelde uitkeringsbedragen op staan. Dat geeft hem vooraf duidelijkheid en overzicht. Verandering in de marktwaarde van de woning, extra hypotheekaflossingen of andere wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering, hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering. De bedragen staan immers vast bij de start van de verzekering. De hoogte van de uitkering is alleen nooit meer dan de hypotheekschuld op het moment van uitkeren.

 

Bekijk de video's voor meer informatie over de Hypotheek Aflos Verzekering

Wilt u weten hoe deze verzekering werkt en voor welke doelgroep de verzekering interessant is? Bekijk dan de kennisclips over de Hypotheek Aflos Verzekering. Ook ziet u daarin hoe het zit met de premie, de dekking voor werkloosheid en het aanvraagproces. Elke kennisclip behandelt één onderwerp en duurt maximaal twee minuten. Zo kunt u op een leuke manier snel en eenvoudig de informatie tot u nemen.

Ook is er een video over de Hypotheek Aflos Verzekering voor uw klant beschikbaar. Bart en Pippa spelen de hoofdrol in de video waarin aan uw klant wordt uitgelegd hoe de verzekering werkt. Ook hier staan snelheid, duidelijkheid en eenvoud centraal. De video is ook nog eens leuk om naar te kijken!

Workshops over arbeidsongeschiktheid in het hypotheekadvies

Wij organiseren ook interactieve workshops over arbeidsongeschiktheid in het hypotheekadvies. Tijdens deze workshops staan het risico op arbeidsongeschiktheid en de Hypotheek Aflos Verzekering centraal. Hoe groot is het risico op arbeidsongeschiktheid nu eigenlijk? Hoe gaat u om met arbeidsongeschiktheid in het adviesrapport? En wat zijn de voordelen van een eenmalige aflossing op de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid? Deze vraagstukken passeren tijdens de workshop de revue. Kijk op www.bnpparibascardif.nl/arbeidsongeschiktheid voor een overzicht van alle workshops. En meldt u meteen aan!